Amacımız


—
  • İsviçre'de yaşayan Türklerin ihtiyaç ve problemlerini tespit etmek ve bunlara Türk ve İsviçreli kuruluşlarla birlikte çözüm üretmek
  • Özellikle İsviçre'deki ikinci ve üçüncü nesil çocuk ve gençlerimizin eğitim düzeyinin yükseltilmesi için katkıda bulunmak
  • Toplumumuzun dini ve milli değerlerini korumak ve gerektiğinde savunmak
  • Türkler ve İsviçreliler arasındaki kültürel ilişkileri kuvvetlendirmek
  • İsviçre'de yaşayan Türklerin kendi değerlerine bağlı kalarak, İsviçre toplumu ile uyum içinde saygın bir yere gelmeleri için çalışmak
  • İsviçredeki Türk toplumunu İsviçre ve Türk makamlarına karşı temsil etmek. İTT hem T.C. temsilcilikleri, hem de İsviçreli kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkiler içindedir.

Bülten

Teşekkürler!