Faaliyetlerimiz


—
  • 2003`den beri Ermeni Soykırımı iddialarına karşı en üst düzeydeki İsviçre Makamlarıyla (İsviçre Cumhurbaşkanı, Bakanlar ve Milletvekilleriyle Türk tezinin doğruluğu konusunda yazışmalar yapıldı. Bu çalışmalar T.C. Bern Büyükelçiliğimizde kayıtlıdır.
  • Avrupa'da ve İsviçre'de ırkçılık ve islamofobi konusunda aşırı sağcılar ve medyadan gelen tacizlere karşı başarılı mücadeleler yapıldı ve suçlular İsviçre Ceza Kanunu'nun ırkçılık maddesine göre cezalandırıldı.
  • İTT, 2006 yılından beri ırkçılık, islamofobi ve müslümanlara karşı gösterilen intolerans/hoş- görüsüzlük ve önyargılara karşı AGiT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatında) İsviçre Türk Toplumu`nu temsilen 12 Tebliğ sundu. Bu çalışmalar İsviçre Makamları ve T.C. Bern Büyükelçiliğimiz tarafından bilinmektedir.
  • İTT, Toplumumuz içindeki çocuklarımız ve gençlerimizin eğitimini daha iyi bir seviyeye çıkarmak için çalışmalar yapmaktadır. Toplumumuzun geleceği ve saygınlığı, çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi eğitilmesine bağlıdır.
  • İsviçre'de islam dininin resmi kabulü için diğer islami kuruluşlar (KIOS, VIOZ, FIDS) ile birlikte İsviçre'nin ilgili kuruluşlarıyla son 10-15 senedir süren çalışmalar: İsviçre'de cami ve islami mezarlıklar için daha kolay izin alınabilmesi için ilgili makamlarla birlikte çalışmalar.
  • İsviçre`de Diyanet Vakfına yönelik negatif iddia ve şüphelere karşı (gerek yöneticilere, gerekse medyaya karşı) savunma ve ikna etme çalışmaları.
  • Türkiye'de son zamanda artan terör olayları ve bilhassa darbe teşebbüsü ile ilgili İsviçre medyasından gelen soru ve yanlış yorumlara karşı devletimizin ve milletimizin haklı tutum ve görüşlerini savunduk ve savunuyoruz.
  • İTT milli bayramları birlikte yaşamak için çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedir.
  • İTT`nin yukarda belirtilen çalışmaları Türk toplumunun büyük bir kesimi tarafından bilinmektedir.
  • Ayrıca yerli basınımız da (Post ve Pusula Gazetelerimiz) İTT`nin faaliyetlerini halkımızın bilgisine sunmaktadırlar. Basınımıza teşekkür ederiz.

Bülten

Teşekkürler!